tvorba web stránok | webshop | SEO | grafické práce | portfólio & referencie | cenník | kontakt

Web aplikácie na mieru

Klienti, ktorí berú potenciál svojich webstránok vážne sa snažia využiť ho naplno potrebujú viac než editor svojich podstránok a fotogalérie. Požadujú riešenia pre svoje obchodné a marketingové zámery - nové funkcie(aplikácie) webu, alebo ich optimalizáciu a prispôsobenie vlastným potrebám a pracovným postupom.

Investícia do aplikácie na mieru má spravidla veľmi rýchlu návratnosť vo forme zníženia prácnosti úkonov, zrýchlenia práce a najmä lepšieho zážitku a úžitku pre návštevníkov. Tieto fakty vedú v konečnom hľadisku u návštevníkov ku:
  • vyššej dôvere ku firme
  • väčšej ochote nakupovať
  • modernému imidžu firmy
  • vyššej kooperácii a miere spätnej väzby
Preto ak chcete, aby Vaše webstránky prinášali maximálny úžitok, kontaktujte nás a môžeme spolu analyzovať čo pre Váš biznis môžu urobiť.

Príklady aplikácií na mieru:

  • Interaktívne katalógy tovaru
  • Hotelový rezervačný systém
  • Plánovacie kalendáre a časovanie procedúr(kúpele, posilňovne, kluby)
  • Súťaže, akcie a hry pre návštevníkov
  • Zhromaždovanie a vyhodnocovanie dát o aktivite návštevníkov
  • Prepojenie webstránok a CMS s firemným workflow