tvorba web stránok | webshop | SEO | grafické práce | portfólio & referencie | cenník | kontakt

Ako vytvoriť úspešné webstránky

V prvom rade je potrebné definovať kritéria úspechu. Webstránky pre krajčírstvo majú podstatne odlišný cieľ než webshop s elektronikou, alebo online magazín. Pri tvorbe webstránok sa treba preto zamyslieť, čo od stránok očakávame - definovať cieľ. Tento cieľ musí byť špecifický a merateľný, aby bolo možné posúdiť, či a do akej miery je webstránka úspešná.

Príklad A:

Webstránka pre krajčírstvo má za cieľ rozšíriť povedomie verejnosti v okrese o existencii krajčírstva, o poskytovaných službách a tak zvýśiť objem zákazok ako aj uľahčiť verejnosti získať kontaktné informácie - telefón/e-mail adresu, či fyzickú adresu firmy.
Po čase je možné zmerať návštevnosť stránky, získať od klientov informáciu ako firmu našli a porovnať objem zákazok s predošlým obdobím.

Tvorba webstránky sa teda musí zamerať na ľahko dostupné informácie o firme, kontaktné informácie a popis služieb.

Príklad B:

Webstránka pre obchod s oblečením má zhruba rovnaký cieľ, ako krajčírstvo, avšak vzhľadom na možnosť predávať tovar online cez webshop, je viac orientovaná na priamy predaj.

Tvorba webshopu sa teda musí zamerať na jednoduché nakupovanie a informácie o firme plnia sekundárnu úlohu.