tvorba web stránok | webshop | SEO | grafické práce | portfólio & referencie | cenník | kontakt

Kto je zodpovedný za tvorbu webstránok

Zatiaľ čo technická realizácia webstránok je jednoznačne našou povinnosťou, do procesu tvorby webstránok by mali byť zainteresované osoby z Vašej firmy zodpovedné za Public relations - styk s verejnosťou, prípadne za Marketingovú komunikáciu a tiež produktový špecialista resp. technológ. Každý nazerá na webstránku zo svojho pohľadu a je potrebné tieto pohľady poznať, aby počas tvorby webstránok nebola vynechaná dôležitý, či užitočná informácia, alebo funkcia.

Webstránka nie je statická informácia ako produktový list, či brožúra. Umožňuje prispôsobiť poskytované informácie presne pre potreby klienta a uľahčiť mu orientáciu a výber. Zároveň môže pridať dodatočné funkcie ako montážny návod, technický list, fotogalériu, aktuálny cenník, videonávod a podobne. Pri tvorbe webstránky preto treba komunikovať s tímom, aby boli zahrnuté všetky relevantné nápady všetkých strán.