tvorba web stránok | webshop | SEO | grafické práce | portfólio & referencie | cenník | kontakt

SEO - Optimalizácia webstránok pre vyhľadávače

Z anglickej skratky SearchEngineOptimization, táto služba vedie ku zlepšeniu umiestnenia Vašich webstránok v internetových vyhľadávačoch ako sú napr. Google, alebo Yahoo.

Mnohé firmy sa dnes snažia priživiť na tomto "biznise" a sľubujú klientom nezmysly – počínajúc "zaručenou" pozíciou, či PageRank v Google, alebo zaručeným zvýšením návštevnosti. Kľúčovým je pre nich sú slovné hračky a termíny, nikde sa za výsledok písomne nezaručiť, prípadne nepodpísať s Vami zmluvu a vytiahnuť na začiatku čo najviac peňazí, pretože keď svoje nezmyselné sľuby nenaplnia, na e-maily, či telefonáty nečakajte odpoveď.

Naše služby sú vždy jasne formulované a zmluvne podložené. Treba mať však na zreteli, že SEO nie je jednorázová akcia, ale priebežná a dlhotrvajúca snaha pumpovať do svojej stránky to najlepšie pre návštevníka.

SEO prebieha v niekoľkých krokoch:
  1. Analýza potrieb klienta
  2. Analýza cieľovej skupiny
  3. Analýza konkurencie a stavu webstránok
  4. Vypracovanie krátko- a dlhodobej SEO stratégie
  5. Úprava kódu webstránok a obsahu
  6. Meranie úspešnosti a efektivity (UIP, CTR, PR, SERP)
Z uvedeného je teda zrejmé, že SEO je dlhodobá činnosť prispôsobovaná trhovej situácii, konkurencii a klientom. Náklady na SEO nie sú jednorázové a závisia od uvedených faktorov.

Je dôležité pochopiť, že pozíciu v google, či PageRank nie je možné zaistiť, nakoľko algoritmy, ktorými su vypočítavané, patria medzi najstráženejšie tajomstvá tohto storočia.